Θέματα Υποθηκοφυλακείου (5)

Άρθρα για το αρχείο και την ιστορία του υποθηκοφυλακείου Βουργαρελίου.

Ένα από τα πιο παλιά συμβόλαια στο αρχείο του Υποθηκοφυλακείου είναι αυτό με το οποίο οι κάτοικοι του Βουργαρελίου αγοράζουν…
Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011 20:23

Οι Δημοτικές Ενότητες

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων περιλαμβάνει ολόκληρους τους πρώην Δήμους Αθαμανίας και Αγνάντων καθώς και τις πρώην Κοινότητες Θεοδωριάνων και Μελισσουργών.…
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 16:23

Διοικητική Διαίρεση – Καλλικράτης

Με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης άλλαξαν πολλά στους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας. Περιφέρειες Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα…
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 11:55

Κατηγορίες Υποθηκοφυλακείων

Τα Υποθηκοφυλακεία διακρίνονται σε έμμισθα (π.χ. υποθηκοφυλακείο Άρτας) και άμισθα και είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου…
Σελίδα 1 από 2

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©