Μεταγραφές Πράξεων (2)

Θέματα για το υποθηκοφυλακείο. Άρθρα σχετικά με μεταγραφές συμβολαίων, εγγραφές υποθηκών, αγωγών αλλά και την χορήγηση πιστοποιητικών.

Κυριακή, 06 Φεβρουαρίου 2011 12:39

Προθεσμία μεταγραφής

Χρόνος μεταγραφής – προθεσμία Η κτήση της κυριότητας ακινήτου συντελείται με την μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης. Δεδομένου ότι ο νόμος…
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010 17:02

Μεταγραφή πράξης

Η κατάθεση πράξεων και συμβολαίων στο Υποθηκοφυλακείο Βουργαρελίου μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τις πρωινές…

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©