Νέα (14)

Φορολογικά και νομικά νέα αλλά και ειδήσεις από την περιοχή μας.

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4178/2013 (Φ.Ε.Κ. 174/Τεύχος Α/8-8-2013) με τίτλο «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» Χαρακτηριστικά…
Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2013 00:00

Συγχώνευση Ειρηνοδικείων

Δημοσιεύθηκε στις 10-10-2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 193/10-10-2012) το Προεδρικό Διάταγμα 110/2012 «Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της…
Νόμος 4093/9-11-2012 (Φ.Ε.Κ. 222/12-11-2012 Τεύχος Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και…
Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ.Α/211/31-10-2012 η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία τροποποιείται η παρ. 16 του άρθρου 49 του ν.…
Σελίδα 1 από 4

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©