Συμβολαιογραφικές Πράξεις (1)

Θέματα για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές κ.λπ.

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011 04:21

Διάκριση ακινήτων

Τα ακίνητα διακρίνονται σε αστικά και αγροτικά. Αστικά ακίνητα είναι όσα βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης ή οικισμού…

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©