Θέματα Υποθηκοφυλακείου (5)

Άρθρα για το αρχείο και την ιστορία του υποθηκοφυλακείου Βουργαρελίου.

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010 21:58

Η Ιστορία του Υποθηκοφυλακείου

Η αρχή Το Βουργαρέλι ως κεφαλοχώρι είχε έδρα ειρηνοδικείου από το 19ο αιώνα και επομένως και Υποθηκοφυλακείο. Το Υποθηκοφυλακείο του…
Σελίδα 2 από 2

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©