Νέα (14)

Φορολογικά και νομικά νέα αλλά και ειδήσεις από την περιοχή μας.

Ο Νόμος 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13-2-2012) ορίζει τροποποιήσεις για τα Τοπογραφικά Διαγράμματα. Άρθρο 49: Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4030/2011 3. Η…
Ψηφίσθηκε στο σύνολό του το νομοσχέδιο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και…
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε τη μετάθεση για την 1-12-2011 της ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων…
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή (5-7-2011). ΘΕΜΑ: «Παράταση υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για μισθώσεις…

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©