06 Φεβ
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο:
(3 ψήφοι)

Προθεσμία μεταγραφής

Χρόνος μεταγραφής – προθεσμία

Η κτήση της κυριότητας ακινήτου συντελείται με την μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης. Δεδομένου ότι ο νόμος δεν θέτει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει η μεταγραφή, ο τίτλος, με τον οποίο αποκτάται η κυριότητα, δύναται να μεταγραφεί οποτεδήποτε και η μεταγραφή που έγινε με αυτό τον τρόπο επιφέρει πλήρη τα έννομα αποτελέσματά της, αρκεί μόνο να μη μεταγράφηκε προηγουμένως άλλος τίτλος κτήσεως κυριότητας του ίδιου ακινήτου υπέρ άλλου.

Η μεταγραφή δεν έχει αναδρομική ισχύ αλλά ενεργεί για το μέλλον, εκτός από την περίπτωση της μεταγραφής δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας, οπότε η κυριότητα ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των κληρονομιαίων ακινήτων, θεωρείται ότι αποκτήθηκε κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας. Μέχρι τη μεταγραφή της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας η κυριότητα παραμένει στον δικαιοπάροχο (πωλητή, δωρητή κ.λπ.).

 

Μεταγραφή μετά την παρέλευση έτους

Τα καταβλητέα για την μεταγραφή αναλογικά δικαιώματα, υπολογίζονται βάσει της κατά τον χρόνο της μεταγραφής πραγματικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου. Μετά την παρέλευση έτους από την σύνταξη του προς μεταγραφή τίτλου, ο προσδιορισμός της αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου γίνεται βάσει ειδικής εκθέσεως εκτιμήσεως του οικείου Οικονομικού Εφόρου που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του υποθηκοφύλακα. Με αυτή τη διοικητική διαδικασία καθορίζεται η αξία επί της οποίας υπολογίζονται τα αναλογικά δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και του άμισθου υποθηκοφύλακα.

Οι πάγιες πράξεις (π.χ. αποδοχής κληρονομιάς) δεν έχουν περιορισμούς στον χρόνο μεταγραφής τους.

Οι υποθήκες:

Οι εξαλείψεις:

Οι αγωγές:

Αγωγές στις οποίες περιλαμβάνονται και αναγνωριστικές ή ανακοπές εμπράγματες, μικτές ή νομής, εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα νομής, οι οποίες αφορούν ακίνητα, εγγράφονται ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή ανακόπτοντος στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου όπου βρίσκεται το ακίνητο μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεσή τους, διαφορετικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι αποφάσεις δικαστηρίων:

 

 

Θέλετε να μεταγράψετε κάποια πράξη στο υποθηκοφυλακείο Βουργαρελίου;
Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2012 11:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μεταγραφή πράξης

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©