Η περιοχή του Νομού Άρτας μοιράζεται σε τέσσερα (4) Υποθηκοφυλακεία: Βουργαρελίου (Δροδοπηγής), Άρτας, Τζουμέρκων και Φιλιππιάδας.

Η διοικητική διαίρεση του νομού δεν ταυτίζεται με τις περιφέρειες αρμοδιότητας των υποθηκοφυλακείων,

π.χ. Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανήκει εν μέρει στο υποθηκοφυλακείο Βουργαρελίου και εν μέρει στο υποθηκοφυλακείο Τζουμέρκων.

 

Σελίδα 1 από 2

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©