06 Νοε
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο:
(0 ψήφοι)

Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του N. 4030/2011

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ.Α/211/31-10-2012 η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία τροποποιείται η παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 (Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις).

Στη πράξη ορίζεται:

«Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι βεβαιώσεις των μηχανικών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ.4 του ν. 4014/2011, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδίδονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο Μηχανικό χωρίς μοναδικό αριθμό και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη και προσαρτώνται στα συμβόλαια...

...Τα στοιχεία της βεβαίωσης θα καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και την παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011, εντός προθεσμίας 2 μηνών από την έκδοση».

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 13:47

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©