Αρχείο συμβολαιογραφείου

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010 20:01

Αρχείο προηγούμενων συμβολαιογράφων, ειρηνοδικών κ.λπ. και λίστα αυτών.

Το αρχείο του συμβολαιογραφείου Βουργαρελίου (Δροσοπηγής) περιλαμβάνει τις πράξεις όλων των προηγούμενων συμβολαιογράφων ή συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών Βουργαρελίου από το έτος 1945 περίπου.

Από το 1997 μέχρι και τα τέλη του 2000 χρέη συμβολαιογράφου και υποθηκοφύλακα Βουργαρελίου εκτελούσαν οι συμβολαιογράφοι Άρτας εκ περιτροπής ανά μήνα.

Στο αρχείο αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι διαθήκες που συντάχθηκαν ενώπιον των προσώπων αυτών είτε έχουν δημοσιευτεί είτε όχι. Η αναζήτηση για την ύπαρξη ή όχι κάποιας διαθήκης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά καθώς έχουν καταχωρηθεί τα ονόματα όλων των διαθετών.

Παρατίθεται η σχετική λίστα με τα ονόματα των προηγούμενων συμβολαιογράφων και συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών Βουργαρελίου (Δροσοπηγής).

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Συμβολαιογραφείο

Η Ιστορία του Υποθηκοφυλακείου

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010 21:58
Η αρχή

Το Βουργαρέλι ως κεφαλοχώρι είχε έδρα ειρηνοδικείου από το 19ο αιώνα και επομένως και Υποθηκοφυλακείο. Το Υποθηκοφυλακείο του Δήμου Θεοδωρίας με έδρα στο Βουργαρέλι είχε περιοχή ευθύνης του τον ομώνυμο Δήμο.

Η Κατοχή

Το αρχείο του Υποθηκοφυλακείου Βουργαρελίου δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερώς κατά την διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Όπως προκύπτει από την έρευνα που έγινε στα βιβλία των μερίδων του υποθηκοφυλακείου οι μερίδες μεταγραφών, υποθηκών κ.τ.λ. αρχίζουν από τις (9-8-1948). Υπάρχουν βέβαια μεμονωμένες περιπτώσεις όπου κάποιοι κάτοχοι τίτλων, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων τους, φρόντισαν για την εκ νέου καταχώρηση τους στο Υποθηκοφυλακείο μετά το έτος 1948.

Το αρχείο

Μπορεί ο αριθμός των συμβολαίων που μεταγράφηκαν ξανά, να είναι πολύ μικρός σε σχέση με αυτόν του αρχείου πριν την καταστροφή αλλά μέσα σε αυτά υπάρχουν αντίγραφα του 19ου αιώνα. Κάποια από αυτά αποτελούν μέρος της ιστορίας του τόπου. Όπως το υπ' αριθμ. 2701/4-10-1884 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο με ημερομηνία δεύτερης μεταγραφή το έτος 1971!

Στο αρχείο, το οποίο είναι όλο μηχανογραφημένο, υπάρχουν περισσότερες από 8.000 πράξεις κάθε είδους (μεταγραφές, υποθήκες, εξαλείψεις κ.λπ.)

Η περιφέρεια

Στην πορεία των δεκαετιών έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην διοικητική διαίρεση της περιοχής. Από τον Δήμο Θεοδωρίας τον 19ο αιώνα, σε ανεξάρτητες κοινότητες και από τον Δήμο Αθαμανίας στην αλλαγή του 20ου με τον 21ο αιώνα, στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων σήμερα. Αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν την περιοχή ευθύνης (αρμοδιότητας) του υποθηκοφυλακείου.

Ο Υποθηκοφύλακας

Το υποθηκοφυλακείο Βουργαρελίου υπήρξε πάντα μη ειδικό άμισθο. Έτσι την θέση κάλυπτε ο εκάστοτε συμβολαιογράφος Βουργαρελίου. Τις περιόδους που δεν υπήρχε διορισμένος συμβολαιογράφος τα καθήκοντα τα εκτελούσε ο εκάστοτε Ειρηνοδίκης Βουργαρελίου (Δροσοπηγής) ακόμη και ο γραμματέας του ειρηνοδικείου.

Κατά τον ίδιο τρόπου ο Ειρηνοδίκης (ή ο γραμματέας) Βουργαρελίου αναπλήρωνε και τον συμβολαιογράφο όταν δεν υπήρχε τέτοιος. Υπέγραφε με τον τίτλο «Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Βουργαρελίου» ή «Συμβολαιογραφών γραμματέας του Ειρηνοδικείου Βουργαρελίου».

Το συμβολαιογραφικό αρχείο

Οι πράξεις (συμβόλαια, διαθήκες, πληρεξούσια, κ.λπ.) που υπογράφτηκαν από τους ανωτέρω υπάρχουν όλες στο αρχείο του συμβολαιογραφείου.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Θέματα Υποθηκοφυλακείου

Λίστα συμβολαιογράφων

Κυριακή, 06 Φεβρουαρίου 2011 05:10

Λίστα συμβολαιογράφων, ειρηνοδικών και γραμματέων του Ειρηνοδικείου που κάλυψαν την θέση του Υποθηκοφύλακα αλλά και του Συμβολαιογράφου Βουργαρελίου κατά το παρελθόν.

 

 
ΙδιότηταΌνομαΠερίοδος
Ειρηνοδίκης Βουργαρελίου Δημοσθένης Αλ. Αθανασούλας 1945
Πάρεδρος Ειρηνοδικείου Αριστοφάνης Χρ. Τούσης 1945-1946
Πάρεδρος Ειρηνοδικείου Αθανάσιος Γ. Ευταξίας 1946, 1948, 1950
Ειρηνοδίκης Άρτας Σταύρος Αργ. Ψυχογιός 1947-1949, 1950, 1952-1953
Πάρεδρος Ειρηνοδικείου Παναγιώτης Κ. Τσίκος 1950
Γραμματέας Ειρηνοδικείου Παναγιώτης Ν. Σακκαρέλλος 1950-1954
Ειρηνοδίκης Φιλιππιάδας Γρηγόριος Αντ. Μηλιαρέσης 1951-1952
Ειρηνοδίκης Τζουμέρκων Δημήτριος Χρ. Σταύρου 1953, 1960
Ειρηνοδίκης Βουργαρελίου Βασίλειος Γρ. Νικητόπουλος 1954-1957
Ειρηνοδίκης Βουργαρελίου Εμμανουήλ Ι. Μιχελογιαννάκης 1957-1960
Γραμματέας Ειρηνοδικείου Ηλίας Ι. Σεχίδης 1959
Ειρηνοδίκης Άρτας Ανδρέας Δ. Γρανίτσας 1961
Γραμματέας Ειρηνοδικείου Σωτήριος Κ. Παπαχρήστος 1961-1964
Ειρηνοδίκης Δροσοπηγής Κωνσταντίνος Ι. Αντωνόπουλος 1961-1962, 1966
Ειρηνοδίκης Δροσοπηγής Ιωάννης Π. Παρίσης 1964-1965
Ειρηνοδίκης Τζουμέρκων Αθανάσιος Δ. Δαδούκης 1965, 1967-1969
Ειρηνοδίκης Μιχαήλ Παπούλιας 1966
Συμβολαιογράφος Άρτας Δημήτριος Ν. Τράμπας 1969-1983
Συμβολαιογράφος Άρτας Γεώργιος Κ. Καραδήμας 1983-1985
Ειρηνοδίκης Κωνσταντίνος Φ. Λιανός 1985-1987
Συμβολαιογράφος Βουργαρελίου Ελένη Αγγέλη 1987-1988
Συμβολαιογράφος Βουργαρελίου Περσεφόνη Κατραχούρα 1989-1990
Συμβολαιογράφος Βουργαρελίου Άννα Κωστοπούλου 1990-1997

Διαβάστε για το αρχείο του συμβολαιογραφείου.

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Συμβολαιογραφείο

Ένα από τα πιο παλιά συμβόλαια στο αρχείο του Υποθηκοφυλακείου είναι αυτό με το οποίο οι κάτοικοι του Βουργαρελίου αγοράζουν το χωριό τους!

Η αγορά έγινε με το υπ' αριθμ. 2701/4-10-1884 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του ποτέ συμβολαιογράφου Άρτας Κωνσταντίνου Ι. Βάλλα, το οποίο μεταγράφηκε αρχικά στα βιλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου του τότε Δήμου Θεοδωρίας και στη συνέχεια μετά την καταστροφή του αρχείου κατά τη διαρκεια της Γερμανικής Καταχής μεταγράφηκε εκ νέου το έτος 1971!

Το συμβόλαιο

Με το συγκεκριμένο συμβόλαιο, το οποίο υπογράφτηκε «Έν Άρτη τήν τετάρτην Οκτωβρίου τού χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού τετάρτου έτους ημέραν Πέμπτην (4-10-1884), έν τώ συμβολαιογραφίω κειμένω έν τή κατά τήν συνοικίαν Μητροπόλεως οικίας του συμβολαιογράφου καί κατοίκου Άρτης Κωνσταντίνου Ι. Βάλλα ...», οι δουλοπάρικοι κάτοικοι του χωριού Βουργαρελίου του Δήμου Θεοδωρίας της Επαρχίας Τζουμέρκων αγόρασαν από τον τσιφλικά Αβραάμ Πασά Καρακεχαγιά «από κοινού καί έξ αδιαιρέτου τό ιδιόκτητον τού Αβραάμ Πασά Καρακεχαγιά, χωρίον Βουργαρέλιον μεθ' όλης(!) αυτού τής περιφερείας κείμενον έν τώ Δήμω Θεοδωρίας τής Επαρχίας Τζουμέρκων συνορεύον γύρωθεν ... εκτάσεως ώς έγγιστα 8.290 (ταπιά) στρεμμάτων μετά τών έν αυτώ οικιών και καλυβών και ...»

Το τίμημα

Έτσι αντί τιμήματος 3.000 χρυσών οθωμανικών λιρών «πληρωτέων εντός 5 ετών από σήμερον καί είς 10 δόσεις ... εντόκως πρός 8 τοίς εκατόν(!) ετησίως έγινε η αγορά.

Συνολικά με τους τόκους το τίμημα ανήρθε στο ποσό των 4.416,66 λιρών. Λόγω ενός μικρού υπολοίπου 80,16 λιρών (2.244 δραχμές) και επειδή ο πωλητής «παρακρατεί τούς τίτλους τής κυριότητός του (Ταπιά) καί επιφυλάσσεται είς εαυτόν τήν κυριότητα του πωλούμενου κτήματος μέχρι εντελούς αποπληρωμής τού τιμήματος καί τών τόκων αυτού...» το χωριό κινδύνευε να περιέλθει εκ νέου στον Καρακεχαγιά Πασά.

Η αποπληρωμή

Το 1889 με νέο συμβόλαιο ο μεγαλοτσιφλικάς και πολιτευτής Άρτας Κωνσταντίνος Καραπάνος αναλαμβάνει την αποπληρωμή του υπολοίπου των 80,16 λιρών με αποτέλεσμα να χαθεί η ανεξαρτησία του χωριού εκ νέου για τα επόμενα 40 χρόνια.

Στη συνέχεια το 1924 οι κάτοικοι μπόρεσαν να ξεπληρώσουν το χρέος.

Το έτος 1925 ιδρύεται ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Βουργαρελίου – Παλαιοκατούνου ο οποίος διαχειρίζεται τις εν λόγω εκτάσεις.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Θέματα Υποθηκοφυλακείου

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©