Υποθηκοφυλακείο Τζουμέρκων

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010 13:50

Το Υποθηκοφυλακείο Τζουμέρκων έιναι μη ειδικό άμισθο.

Στην περιοχή ευθύνης του ανήκει ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αγνάντων και η Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών (Δ.Ε. Μελισσουργών) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αλλά και μία (1) τοπική κοινότητα από τον Δήμο Αρταίων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σκούπας της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων καθώς πολλές πράξεις έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Τζουμέρκων και πολλές στο Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας. Το ορθό θα ήταν να γίνεται έλεγχος τίτλων και στα δύο Υποθηκοφυλακεία.

Καμία περιοχή δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

 

 
Δήμος Κεντρικών ΤζουμέρκωνΔήμος Αρταίων
Τ.Κ. Αγνάντων Τ.Κ. Δαφνωτής
Τ.Κ. Γραικικού  
Τ.Κ. Καταρράκτη  
Τ.Κ. Κουκκουλίων  
Τ.Κ. Κτιστάδων  
Τ.Κ. Λεπιανών  
Τ.Κ. Μελισσουργών  
Τ.Κ. Μικροσπηλιάς  
Τ.Κ. Ράμιας  

 

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Αρμοδιότητα

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©