Μεταγραφές πράξεων και Καλλικράτης

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011 04:03

H υπ' αριθμ. πρωτ. 17/12-01-11 ανακοίνωση της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται η εξειδίκευση των ακινήτων στα προς μεταγραφή συμβόλαια.

ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ
Παπαφλέσσα 6 – Ζωγράφου, ΤΚ:15772
Τηλ.: 210-5321340 & 22950-53002
Fax:  22950-52182
Website: www.GreekLandRegisters.gr
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011
Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης στους Δήμους και τις Κοινότητες και προκειμένου να αποφευχθούν αμφισβητήσεις, ως προς την ακολουθία των τίτλων και εντεύθεν την ταυτότητα των ακινήτων και ως προς την τοπική αρμοδιότητα των Υποθηκοφυλακείων της χώρας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας, ότι πλέον στα συμβολαιογραφικά έγραφα πρέπει να αναφέρεται πλην του νυν Δήμου και η Δημοτική Ενότητα (ή κατά περίπτωση Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα) του ακινήτου, γιατί το στοιχείο αυτό είναι το βασικό και κυρίαρχο για την μεταγραφή.
Όπως γνωρίζετε κατά τις κείμενες διατάξεις και προς διασφάλιση των εμπράγματων επί των ακινήτων συναλλαγών οι τυχόν αλλαγές σε επίπεδο Κοινοτήτων ή Δήμων δεν ασκούν επιρροή και δεν αλλάζουν την τοπική αρμοδιότητα των Υποθηκοφυλακείων της χώρας.

Με Τιμή
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γενική Γραμματέας
Χρήστος Γ. Χριστόπουλος                                                    Ελευθερία Μαρουλάκη

Διαβάστε σχετικά:

Διοικητική Διαίρεση και Καλλικράτης

Διάκριση ακινήτων

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Νέα

Μηχανογράφηση

Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2010 10:33

Πριν τη μηχανογράφηση...

Το αρχείο του Υποθηκοφυλακείου πριν τη μηχανογράφησή του παρουσίαζε αρκετές ελλείψεις και προβλήματα όπως σχεδόν και όλα τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας. Για παράδειγμα ονόματα των κληρονομουμένων ή των πωλητών δεν καταχωρούνταν (!!!), για τις γυναίκες άλλοτε καταχωρούνταν με το επίθετο του συζύγου και άλλοτε με το πατρικό επίθετο (παρότι ορίζεται ρητά από το νόμο οι γυναίκες να καταχωρούνται αποκλειστικά με το πατρικό επίθετο), σε πολλά πρόσωπα οι μερίδες ήταν ελλιπείς και σε άλλα περισσότερες από μία.

Η οργάνωση του υποθηκοφυλακείου

Σε πρώτη φάση έγινε η αντικατάσταση όλων των φακέλων με καινούργιους και η τακτοποίηση των μεταγραμμένων πράξεων σε σωστή θέση και σειρά.

Η καταχώρηση στη βάση δεδομένων ξεκίνησε με τα ονόματα που υπήρχαν στο αλφαβητικό ευρετήριο.

Τα λάθη στο χειρόγραφο ευρετήριο (π.χ. μη καταχώρηση κληρονομουμένων) μας οδήγησαν στο να κάνουμε έλεγχο μία – μία πράξη. Με ανάγνωση κάθε πράξης ξεχωριστά (τρέχον αριθμός αρχείων: 8.930!!!!) και αναζήτηση στη βάση δεδομένων βρήκαμε και διορθώσαμε ένα μεγάλο αριθμό λαθών. Καταχωρήθηκαν τα πρόσωπα που δεν είχαν καταχωρηθεί και ελέγχτηκαν οι πολλαπλές μερίδες.

Η 2η φάση ελέγχου

Λόγω των πολλών προβλημάτων που συναντήσαμε αποφασίσαμε την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων. Από μια απλή καταγραφή ονομάτων πολιτών (με αριθμούς μερίδων, υποθηκών, εξαλείψεων κ.λπ.) θα περνάγαμε στην πλήρη μηχανογράφηση.

Με την χρήση των βιβλίων μερίδων, υποθηκών, εξαλείψεων, διεκδικήσεων και κατασχέσεων αυτή τη φορά καταχωρήθηκαν όλοι οι αριθμοί των μεταγραμμένων πράξεων στους δικαιούχους. Έτσι ολοκληρώθηκε η 2η φάση ελέγχου στην οποία διορθώθηκε ένας εξίσου σημαντικός αριθμός λαθών.

Η 3η φάση

Στη 3η φάση και την πιο χρονοβόρα έγινε η σάρωση (scanning) όλων των πράξεων. Κατόπιν συνδέθηκαν οι συμβαλλόμενοι με τις αντίστοιχες πράξεις. Σε αυτό το στάδιο ολοκληρώθηκε αυτό που επιζητούσαμε από την αρχή, η εξάλειψη των λαθών και η ταχύτητα στις συναλλαγές με τους πολίτες.

Ηλεκτρονικός έλεγχος

Ολόκληρο το αρχείο του Υποθηκοφυλακείου είναι πλέον μηχανογραφημένο. Η αναζήτηση γίνεται ηλεκτρονικά και όχι με την χρήση καρτελών ή του αλφαβητικού ευρετηρίου όπως συνηθίζεται σε όλα σχεδόν τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας. Απλά με την πληκτρολόγηση του ονόματος μπορεί άμεσα ο ενδιαφερόμενος (δικηγόρος, δικαστικός επιμελητής ή απλός πολίτης) να ενημερωθεί αν έχει ανοιχθεί μερίδα σε κάποιο πρόσωπο, ποια συμβόλαια έχουν καταχωρηθεί και αν υπάρχουν ή όχι βάρη και διεκδικήσεις. Περαιτέρω όλα τα σχετικά έγγραφα (συμβόλαια, υποθήκες, διεκδικήσεις) υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή και μπορούν να εκτυπωθούν για να λάβει άμεσα αντίγραφο ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Επίσης η χορήγηση πιστοποιητικών (μεταγραφής, βαρών κ.λπ.) γίνεται ταχύτατα και με ασφάλεια καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία έχουν ελεγχθεί και διασταυρωθεί πολλές φορές.

Εξ αποστάσεως

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να έρθει αυτοπροσώπως μπορεί να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικών ή την χορήγηση αντιγράφων πράξεων απλά στέλνοντας την σχετική αίτηση με fax ή e-mail. Τα σχετικά αντίγραφα ή πιστοποιητικά εκδίδονται άμεσα και αποστέλλονται στον αιτούντα ταχυδρομικά μέσω των ΕΛ.ΤΑ. ή με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών όπως ο ίδιος επιλέξει. Τα έξοδα εκδόσεως των σχετικών πιστοποιητικών καθώς και τα έξοδα αποστολής τους μπορούν να καταβληθούν με ταχυδρομική επιταγή ή να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό σε κάποια από τις παρακάτω τράπεζες: Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank.

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Μηχανογράφηση

Προθεσμία μεταγραφής

Κυριακή, 06 Φεβρουαρίου 2011 12:39

Χρόνος μεταγραφής – προθεσμία

Η κτήση της κυριότητας ακινήτου συντελείται με την μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης. Δεδομένου ότι ο νόμος δεν θέτει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει η μεταγραφή, ο τίτλος, με τον οποίο αποκτάται η κυριότητα, δύναται να μεταγραφεί οποτεδήποτε και η μεταγραφή που έγινε με αυτό τον τρόπο επιφέρει πλήρη τα έννομα αποτελέσματά της, αρκεί μόνο να μη μεταγράφηκε προηγουμένως άλλος τίτλος κτήσεως κυριότητας του ίδιου ακινήτου υπέρ άλλου.

Η μεταγραφή δεν έχει αναδρομική ισχύ αλλά ενεργεί για το μέλλον, εκτός από την περίπτωση της μεταγραφής δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας, οπότε η κυριότητα ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των κληρονομιαίων ακινήτων, θεωρείται ότι αποκτήθηκε κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας. Μέχρι τη μεταγραφή της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας η κυριότητα παραμένει στον δικαιοπάροχο (πωλητή, δωρητή κ.λπ.).

 

Μεταγραφή μετά την παρέλευση έτους

Τα καταβλητέα για την μεταγραφή αναλογικά δικαιώματα, υπολογίζονται βάσει της κατά τον χρόνο της μεταγραφής πραγματικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου. Μετά την παρέλευση έτους από την σύνταξη του προς μεταγραφή τίτλου, ο προσδιορισμός της αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου γίνεται βάσει ειδικής εκθέσεως εκτιμήσεως του οικείου Οικονομικού Εφόρου που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του υποθηκοφύλακα. Με αυτή τη διοικητική διαδικασία καθορίζεται η αξία επί της οποίας υπολογίζονται τα αναλογικά δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και του άμισθου υποθηκοφύλακα.

Οι πάγιες πράξεις (π.χ. αποδοχής κληρονομιάς) δεν έχουν περιορισμούς στον χρόνο μεταγραφής τους.

Οι υποθήκες:

Οι εξαλείψεις:

Οι αγωγές:

Αγωγές στις οποίες περιλαμβάνονται και αναγνωριστικές ή ανακοπές εμπράγματες, μικτές ή νομής, εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα νομής, οι οποίες αφορούν ακίνητα, εγγράφονται ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή ανακόπτοντος στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου όπου βρίσκεται το ακίνητο μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεσή τους, διαφορετικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι αποφάσεις δικαστηρίων:

 

 

Θέλετε να μεταγράψετε κάποια πράξη στο υποθηκοφυλακείο Βουργαρελίου;
Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Μεταγραφές Πράξεων

Στατιστικά στοιχεία

Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2010 22:39

Η μηχανογράφηση του υποθηκοφυλακείου μας δίνει την ευκαιρία να εξάγουμε στατιστικά από τις βάσεις δεδομένων για τις πράξεις, τους συμβαλλόμενους αλλά και τα οικονομικά στοιχεία (από το Βιβλίο Τελών).

Συμβαλλόμενοι

Στο Ευρετήριο έχουν καταχωρηθεί περίπου 8.700 εγγραφές. Από αυτές οι 8.620 είναι φυσικά πρόσωπα.

 • Άνδρες: 5.120
 • Γυναίκες: 3.500

Οι υπόλοιπες εγγραφές αφορούν σε διάφορα νομικά πρόσωπα, ενδεικτικά:

 • Α.Ε. 12
 • Δήμοι: 1
 • Ιεροί Ναοί, Μονές: 11
 • Κοινότητες: 13
 • Ν.Π.Δ.Δ.: 26
 • Σύλλογοι: 8
 • Συνεταιρισμοί: 8
 • Σωματεία: 2
 • κ.λπ.

Οι πράξεις

Όλες οι μεταγραμμένες πράξεις στο υποθηκοφυλακείο Βουργαρελίου υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Συνολικά περίπου 8.430 αρχεία έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων:

 • Συμβόλαια: 6.348
 • Υποθήκες: 1.542 (από τις οποίες 751 έχουν εξαλειφθεί)
 • Εξαλείψεις: 280
 • Διεκδικήσεις: 242 (από τις οποίες 42 έχουν καταχωρηθεί με τελεσιδικία)
 • Κατασχέσεις: 15
 • Απαλλοτριώσεις: 5

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Μηχανογράφηση

Ένα από τα πιο παλιά συμβόλαια στο αρχείο του Υποθηκοφυλακείου είναι αυτό με το οποίο οι κάτοικοι του Βουργαρελίου αγοράζουν το χωριό τους!

Η αγορά έγινε με το υπ' αριθμ. 2701/4-10-1884 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του ποτέ συμβολαιογράφου Άρτας Κωνσταντίνου Ι. Βάλλα, το οποίο μεταγράφηκε αρχικά στα βιλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου του τότε Δήμου Θεοδωρίας και στη συνέχεια μετά την καταστροφή του αρχείου κατά τη διαρκεια της Γερμανικής Καταχής μεταγράφηκε εκ νέου το έτος 1971!

Το συμβόλαιο

Με το συγκεκριμένο συμβόλαιο, το οποίο υπογράφτηκε «Έν Άρτη τήν τετάρτην Οκτωβρίου τού χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού τετάρτου έτους ημέραν Πέμπτην (4-10-1884), έν τώ συμβολαιογραφίω κειμένω έν τή κατά τήν συνοικίαν Μητροπόλεως οικίας του συμβολαιογράφου καί κατοίκου Άρτης Κωνσταντίνου Ι. Βάλλα ...», οι δουλοπάρικοι κάτοικοι του χωριού Βουργαρελίου του Δήμου Θεοδωρίας της Επαρχίας Τζουμέρκων αγόρασαν από τον τσιφλικά Αβραάμ Πασά Καρακεχαγιά «από κοινού καί έξ αδιαιρέτου τό ιδιόκτητον τού Αβραάμ Πασά Καρακεχαγιά, χωρίον Βουργαρέλιον μεθ' όλης(!) αυτού τής περιφερείας κείμενον έν τώ Δήμω Θεοδωρίας τής Επαρχίας Τζουμέρκων συνορεύον γύρωθεν ... εκτάσεως ώς έγγιστα 8.290 (ταπιά) στρεμμάτων μετά τών έν αυτώ οικιών και καλυβών και ...»

Το τίμημα

Έτσι αντί τιμήματος 3.000 χρυσών οθωμανικών λιρών «πληρωτέων εντός 5 ετών από σήμερον καί είς 10 δόσεις ... εντόκως πρός 8 τοίς εκατόν(!) ετησίως έγινε η αγορά.

Συνολικά με τους τόκους το τίμημα ανήρθε στο ποσό των 4.416,66 λιρών. Λόγω ενός μικρού υπολοίπου 80,16 λιρών (2.244 δραχμές) και επειδή ο πωλητής «παρακρατεί τούς τίτλους τής κυριότητός του (Ταπιά) καί επιφυλάσσεται είς εαυτόν τήν κυριότητα του πωλούμενου κτήματος μέχρι εντελούς αποπληρωμής τού τιμήματος καί τών τόκων αυτού...» το χωριό κινδύνευε να περιέλθει εκ νέου στον Καρακεχαγιά Πασά.

Η αποπληρωμή

Το 1889 με νέο συμβόλαιο ο μεγαλοτσιφλικάς και πολιτευτής Άρτας Κωνσταντίνος Καραπάνος αναλαμβάνει την αποπληρωμή του υπολοίπου των 80,16 λιρών με αποτέλεσμα να χαθεί η ανεξαρτησία του χωριού εκ νέου για τα επόμενα 40 χρόνια.

Στη συνέχεια το 1924 οι κάτοικοι μπόρεσαν να ξεπληρώσουν το χρέος.

Το έτος 1925 ιδρύεται ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Βουργαρελίου – Παλαιοκατούνου ο οποίος διαχειρίζεται τις εν λόγω εκτάσεις.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Θέματα Υποθηκοφυλακείου

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©