Διοικητική Διαίρεση – Καλλικράτης

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 16:23

Με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης άλλαξαν πολλά στους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας.

Περιφέρειες

Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο Ν.Π.Δ.Δ. και αποτελούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
Έτσι λοιπόν με την καινούργια διοικητική διαίρεση έχουμε την Περιφέρεια Ηπείρου που περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
Έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου είναι τα Ιωάννινα.

Δήμοι

Οι Δήμοι ως πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίζονται σε εδαφικές περιφέρειες που αποτελούν τις Δημοτικές Ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας συστήθηκαν οι κατωτέρω δήμοι:

 1. Δήμος Αρταίων,
 2. Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων,
 3. Δήμος Νικολάου Σκουφά,
 4. Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Τοπικές Κοινότητες

Τα τοπικά διαμερίσματα μετονομάζονται σε Τοπικές Κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε Δημοτικές Κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο νέος Δήμος αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες:

 1. Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας, με δώδεκα (12) τοπικές κοινότητες,
 2. Δημοτική Ενότητα Αγνάντων, με οκτώ (8) τοπικές κοινότητες,
 3. Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων, με μία (1) τοπική κοινότητα και
 4. Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών, με μία (1) τοπική κοινότητα.

- Διαβάστε την αναλυτική λίστα με τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ανά δημοτική ενότητα.

- Mετά την 1η Ιανουαρίου 2011 άλλαξε και ο τρόπος που αναφερόμαστε στην θέση των ακινήτων (οικόπεδα, αγροτεμάχια) και πως τα περιγράφουμε. Για την μεταγραφή των οικείων συμβολαίων και πράξεων πρέπει να αναγράφετε υποχρεωτικά η Τοπική/Δημοτική Κοινότητα και η Δημοτική Ενότητα.

 

Links (Υπουργείο Εσωτερικών, www.ypes.gr):

 

Αρχεία:

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Θέματα Υποθηκοφυλακείου

Οι Δημοτικές Ενότητες

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011 20:23

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων περιλαμβάνει ολόκληρους τους πρώην Δήμους Αθαμανίας και Αγνάντων καθώς και τις πρώην Κοινότητες Θεοδωριάνων και Μελισσουργών.

Η έδρα του δήμου βρίσκεται στο Βουργαρέλι.

Έτσι αναλυτικά αποτελείται από:

α) Τη Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας που περιλαμβάνει δώδεκα (12) Τοπικές Κοινότητες:

 • Τ. Κ. Βουργαρελίου
 • Τ. Κ. Αθαμανίου
 • Τ. Κ. Ανεμορράχης
 • Τ. Κ. Δίστρατου
 • Τ. Κ. Κάτω Αθαμανίου
 • Τ. Κ. Κάτω Καλεντίνης
 • Τ. Κ. Καψάλων
 • Τ. Κ. Κεντρικού
 • Τ. Κ. Κυψέλης
 • Τ. Κ. Μεσούντας
 • Τ. Κ. Παλαιοκατούνου
 • Τ. Κ. Τετρακώμου

β) Τη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων που περιλαμβάνει οκτώ (8) Τοπικές Κοινότητες:

 • Τ. Κ. Αγνάντων
 • Τ. Κ. Γραικικού
 • Τ. Κ. Καταρράκτη
 • Τ. Κ. Κουκουλίων
 • Τ. Κ. Κτιστάδων
 • Τ. Κ. Λεπιανών
 • Τ. Κ. Μικροσπηλιάς
 • Τ. Κ. Ράμιας

γ) Τη Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων που περιλαμβάνει μία (1) Τοπική Κοινότητα:

 • Τ. Κ. Θεοδωριάνων

δ) Τη Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών που περιλαμβάνει μία (1) Τοπική Κοινότητα:

 • Τ. Κ. Μελισσουργών

 

Διαβάστε για την νέα διοικητική διαίρεση (Καλλικράτης).

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία: Θέματα Υποθηκοφυλακείου

Light Dark

Σοφία K. Γούσια ©